Sejmik Polonii tworzy warunki...
...do samostanowienia Polonii Austriackiej
Spotkanie
w Ambasadzie RP
I SEJMIK
Polonii w Austrii
Rozmowy w Ambasadzie RP
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
dykrektor Rafał Sobczak
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
II DZIEN DLA POLSKI

Spotkanie z Arturem L. odnotowane na stronie internetowej Ambasady RP

 
W trakcie spotkań goście przedstawili swoje plany działalności w roku obecnym. Omówiono również możliwości współpracy w tym zakresie z Ambasadą RP w Wiedniu. Dyskutowano także na temat obowiązujących zasad uzyskiwania wsparcia finansowego dla  projektów polonijnych, szczególnie w perspektywie  ich przesunięcia od przyszłego roku do dyspozycji Senatu RP i konsultacji prowadzonych przez Marszałka Senatu RP.

Ambasador Artur Lorkowski zapoznał obydwie organizacje z głównymi działaniami Ambasady w roku bieżącym w obszarach, które mogą być interesujące dla austriackiej Polonii i dotyczą podnoszenia znaczenia Polonii w Austrii, nauki języka polskiego jako ojczystego oraz troski o polskie miejsca pamięci.  

Ambasador zaprosił przedstawicieli organizacji polonijnych do udziału w przyjęciu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. ‎Prosił również o aktywne włączenie się organizacji polonijnych w promocję uroczystego koncertu 13 maja br. w  Katedrze Św. Szczepana z muzyką Jana Sztwiertni, ofiary KZ Gusen. 

LINK DO STRONY AMBASADY

Clear

-2°C

Vienna

Clear

Humidity: 71%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow Showers 0°C -2°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 1°C -2°C

 LOGO