Sejmik Polonii tworzy warunki...
...do samostanowienia Polonii Austriackiej
Spotkanie
w Ambasadzie RP
I SEJMIK
Polonii w Austrii
Rozmowy w Ambasadzie RP
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
dykrektor Rafał Sobczak
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
II DZIEN DLA POLSKI

SPRAWOZDANIE z I Sejmiku Polonii w Austrii

 

 

 

I SEJMIK POLONII w AUSTRII pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych pana Witolda Waszczykowskiego oraz Przewodniczącego Komisji ds Łączności z Polakami za Granicą Posła Michała Dworczyka obradował 12 marca 2016 r. w Domu Polskim Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. 

 

Z radością informujemy, że 12 marca 2016 r. w Sali Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu (Dom Polski) odbył się pierwszy SEJMIK POLONII w AUSTRII, objęty patronatami honorowymi Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Posła Michała Dworczyka.

Organizatorami Sejmiku Polonii była redakcja portalu I LOVE POLEN, Agnieszka Heckhausen oraz Renata Olczykowski przy współpracy z Adrew Beniger i wsparciu Elżbiety Orlowski.

W ramach tego otwartego dla wszystkich środowisk polonijnych spotkania odbyły się Wybory Reprezentacji Polonii oraz Otwarte Konsultacje Polonijne.

Zwołanie Sejmiku było odpowiedzią na potrzebę zgłaszaną przez środowiska polonijne i wielokrotne sugestie władz polskich wyłonienia alternatywnej i godnej reprezentacji Polonii austriackiej. Organizatorzy mieli na celu pomoc w stworzeniu warunków do samostanowienia Polonii austriackiej oraz wybór Reprezentacji w ramach otwartych, demokratycznych i jawnych wyborów, bez względu na poglądy polityczne lub religijne. Sejmik Polonii stał się przyczynkiem do wprowadzenia alternatywnego modelu Reprezentacji Polonii opartego na pluralizmie, tolerancji, wolności słowa, prawie i sprawiedliwości.

Wybrana podczas Sejmiku Reprezentacja Polonii otrzymała od swoich wyborców mandat do oficjalnego reprezentowania środowisk polonijnych i upoważnienie do działania i lobbowania w interesie Polaków, Polski i Polonii w zakresie swojej działalności społecznej bądź zawodowej. Uczestnicy Sejmiku wyraziście zdystansowali się od apodyktycznej jednoosobowej reprezentacji Forum Polonii, organizacji która w przeciągu ostatnich lat nie potrafiła wypełnić statutowych zobowiązań oraz zintegrować środowisk polonijnych.

Zaproponowany przez organizatorów nowy model Reprezentacji spotkał się z aprobatą przedstawicieli wielu środowisk polonijnych a Otwarte Konsultacje Polonijne okazały się pomocne w sformułowaniu pierwszych wniosków, opinii i życzeń w odpowiedzi na apel Marszałka Sejmu Pana Stanisława Karczewskiego wystosowanego do Polonii 9 lutego 2016.

W wyborach uczestniczyło 25 przedstawicieli Polonii austriackiej (wśród nich 5 osób indywidualnych) zrzeszonych w 15 organizacjach polonijnych. Świadkiem tego historycznego wydarzenia był Dyrektor Polskiej Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś.

Reprezentacja Polonii w Austrii wyłoniona została spośród przedstawicieli środowisk, które zgłosiły udział w I Sejmiku Polonii w Austrii. Wybory wyłoniły 5-osobową Reprezentację Polonii w Austrii w następującym składzie:

Agnieszka HECKHAUSEN, - środowisko biznesu oraz media, z którymi od lat współpracuje, zajmuje się lobbingiem politycznym.

Cezary STOJEK, - środowisko artystyczne, w którym zawodowo i społecznie działa.

Andrzej KEMPA, - polonijne środowisko sportowe oraz media (Radio, Polonia Sport).

Lech KRAWCZYK, - środowisko najstarszej organizacji sportowej Sokół Polski 1896, opartej na tradycjach patriotyczno-społeczno-ideowych wypracowanych poprzez sport.

Marzena KRAWCZYK, - promotorka aktywizacji czasu wolnego dzieci. 

W Otwartych Konsultacjach Polonijnych uczestniczył przedstawiciel Ambasady RP w Austrii, Konsul Generalny mgr Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Polskiej Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz polski polityk i radny dr. Marek Ciesielczyk. Uczestnicy mieli okazję do wyrażenia swoich opinii, przedstawiania postulatów i zadawania pytań. Omawiano sprawy szerszego objęcia nauką języka polskiego dzieci i młodzieży polskiej, udostępnienia przez Stację Naukową PAN pomieszczeń w Domu Polskim, a także niezrozumiałemu faworyzowania kilku stowarzyszeń przez pracowników ambasady RP. Tematy te będą podejmowane i pogłębiane na kolejnych Sejmikach Polonii.

Gorąco dziękujemy uczestnikom I SEJMIKU POLONII za okazane zaufaniem i liczne przybycie. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę założycielki Szkoły Śpiewu Passion Artists pani Sabiny Zapiór-Lusawa oraz dzieci z grupy „Gwiazdek i Gwiazdeczek” za uroczą polską oprawę muzyczną.

Lista Uczestników I Sejmiku Polonii, który odbył się 12 marca 2016 r. w Wiedniu

w Wyborach Reprezentacji Polonii oraz Otwartych Konsultacjach Polonijnych

1. Piotr Radowski - Klub „Sierpień 80” – współzałożyciel Forum Polonii, wieloletni członek zarządu, prezes w latach 1999-2001, w 2007 wystąpił na znak protestu, XII 2015 otrzymał odmowę przyjęcia Klubu „Sierpień 80”do FP,

 1. Adam Szczepański - Klub „Sierpień 80”

wieloletni działacz FP, członek Sądu Koleżeńskiego,

 1. Piotr Leśniak - osoba indywidualna                         

były członek zarządu FP,

 1. Marzena Krawczyk - osoba indywidualna,

 1. Lech Krawczyk - Sokół Polski 1896                   

były skarbnik FP,

 1. Barbara Kosek - UTW,

 1. Andrzej Kempa – światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria, były wiceprezes FP,

 1. Beata Paluch - Teatr AA Vademecum                 

były członek zarządu Forum Polonii, wystąpienie po 2 miesiącach w ramach protestu,

 1. Sabina ZapióR-Lusawa - Passion Artists           

zrzeszone krótko w FP, wystąpienie po 5 miesiącach w ramach protestu,

 1. Cezary Stojek - Passion Artists,

 1. Benjamin Paliwoda - „Zubry – Młoda Polonia”    

zrzeszone krótko w FP, były członek zarządu i sekretarz, wystąpienie po 2 miesiącach w ramach protestu,

 1. Diana Rezetar - „Zubry – Młoda Polonia” 

zrzeszone krótko w FP, Komisja Rewizyjna, wystąpienie po 2 miesiącach w ramach protestu,

 1. Andrzej LecH – Polskie Towarzystwo Sportowe                                      

12-letni prezes Forum Polonii (tytul „honorowego” prezesa FP przyznany arbitralnie bez otrzymania większości głosów na wniosek T. Kopeć),

 1. Danuta Butler – „Photo-Photo”,

 1. Stella Styczeń - osoba indywidualna                   

były członek komisji Rewizyjnej FP,

 1. Andrew Beniger - ESPOL Wien,                         

były członek Komisji Rewizyjnej FP,

 1. Teresa Bausbeck -  osoba indywidualna             

były członek Klubu „Ostoja”, zrzeszonym bez zgody prezesa Klubu w FP,

 1. Elżbieta Orlowski – I LOVE POLEN                              

była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej FP, rezygnacja z funkcji na znak protestu,

 1. Wojciech Adamski - Klub Gazety Polskiej / Lechici                      

organizacji nie przyjętej do FP,

 1. Marzanna Danek - Kapituła im. Prof. J. Kaczmarka

głosowała jako osoba indywidualna,

 1. Grażyna Loinger - światowe Igrzyska Polonijne - Polonia Austria,

 1. Adam Turczyński - Kabaret „E”                          

zrzeszone wcześniej w FP, zrezygnował,

 1. Marzena Martynek - Armia Światła                                 

nie przyjęta do FP,

 1. Renata Olczykowski - I LOVE POLEN,

 1. Agnieszka Heckhausen - I LOVE POLEN                          

były członek zarządu FP, rezygnacja z funkcji po 2 miesiącach w ramach protestu.

W spotkaniu udział wzięli:

 przedstawiciel Ambasady RP w Austrii, Konsul Generalny mgr Andrzej Kaczorowski

 dyrektor Polskiej Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś      

 dr Marek Ciesielczyk, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Komisja Oświaty

Wystąpiły dzieci (Gwiazdeczki) i młodzież (Gwiazdy) ze Szkoły śpiewu Passion Artists założonej i prowadzonej przez Sabinę Zapiór-Lusawa

Redakcja

 

 

WYSTĘPY GWIAZD I GWIAZDECZEK

Clear

-2°C

Vienna

Clear

Humidity: 71%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Snow Showers 0°C -2°C

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 1°C -2°C

 LOGO