Sejmik Polonii tworzy warunki...
...do samostanowienia Polonii Austriackiej
Spotkanie
w Ambasadzie RP
I SEJMIK
Polonii w Austrii
Rozmowy w Ambasadzie RP
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
dykrektor Rafał Sobczak
Sejmik Polonii w Instytucie Polskim
II DZIEN DLA POLSKI

Zapraszamy na spotkania z Senatorem RP

Uprzejmie informujemy, że Polonia austriacka będzie miała szansę na spotkanie i pogłębione rozmowy z senatorem RP profesorem Janem Żarynem, który przyjechał do Wiednia na zaproszenie księdza rektora Krzysztofa Kasperka.

Spotkania z Polonią zorganizowane na prośbę pana profesora Żaryna i środowisk polonijnych, odbędą się w następujących terminach:

  1. Spotkanie z Polonią 18 czerwca, sobota o godz. 10:30 w Stacji Naukowej PAN, Boerhaavegasse 25.
  2. Wykład profesora Żaryna na temat "Aktualna sytuacja spoleczna i polityczna w Polsce" 18 czerwca, sobota o godz. 20:00w sali Emmaus Polskiej Misji Katolickej, Rennweg 5a.
  3. Spotkanie z przedstawicielami Polonii i prasą polonijną 19 czerwca, niedziela 12:00-14:00 w sali Emmaus Polskiej Misji Katolickiej, Rennweg 5a. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach, podczas których Reprezentacja Polonii będzie starała się omówić zmianę modelu współpracy srodowisk polonijnych z władzami polskimi oraz określić zakres kompetencji i wymogi formalne niezbędne do reprezentowania środowisk polonijnych.

Z wyrazami szacunku,

Reprezentanci Polonii w Austrii

                              
www.sejmikpolonii.at       

Profesor Jan Żaryn od 13.11.2015 r. zasiada w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

(Przedmiotem działania komisji są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą.) 

Profesor Jan Żaryn 

Urodził się 13 marca 1958 r. w Warszawie.

W 1984 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1985 r. – studia podyplomowe pedagogiczne na tej samej uczelni. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w 2004 r. – doktora habilitowanego. W 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1984–1990 pracował jako nauczyciel historii w warszawskich liceach ogólnokształcących. Od 1997 do 2006 r. był pracownikiem Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Od 2003 r. jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2007–13 kierował Katedrą Historii Kościoła w Czasach Najnowszych. W okresie 2000–15 pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, m.in. jako dyrektor Biura Edukacji Publicznej (2006–09) i doradca prezesa (2009–10).

Jest publicystą. Był redaktorem naczelnym pisma kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych „Szaniec Chrobrego” (1995–98) i dwumiesięcznika „Na Poważnie” (2012 r.). Od 2013 r. kieruje miesięcznikiem „wSieci Historii”.

Pełni m.in. funkcje prezesa Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza (od 2011 r.) i przewodniczącego Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Zasiada w Radzie Historycznej Związku Żołnierzy NSZ. Jest inicjatorem serii wydawniczej „W służbie Niepodległej” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1989 r. jest członkiem NSZZ „Solidarność”.

Bezpartyjny.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Clear

-2°C

Vienna

Clear

Humidity: 71%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow Showers 0°C -2°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 1°C -2°C

 LOGO